Systeeminen toimintamalli tuo perheterapeuttisen osaamisen osaksi lastensuojelutyötä

Systeeminen lastensuojelun asiakastyö on vuorovaikutussuhteessa tapahtuvaa ja systeemiseen ajatteluun perustuvaa lähisuhdetyöskentelyä. Systeemisen asiakastyön lähtökohta on avoimen ja myönteisen suhteen luominen asiakkaana olevaan lapseen ja hänen vanhempiinsa sekä heidän lähtökohdistaan ja itseymmärryksestään lähtevä elämäntilanteen yhteinen tutkiminen.

Työskentely ja sen myötä syntyvät muutokset perheen tilanteessa toteutuvat vuorovaikutussuhteissa. Edelleen myös työskentelyn sisältö kohdistuu perheenjäsenten välisiin suhteisiin, niiden laatuun ja kantamiin merkityksiin.

Perheterapeutin tehtävänä osana systeemistä työskentelyä on pitää huolta systeemisen näkökulman säilymisestä osana asiakasprosesseja ja auttaa työntekijöitä löytämään uudenlaisia asiakkaan omaan toimijuuteen rohkaisevia tapoja olla suhteessa asiakkaisiinsa.

Lue lisää palveluista tai ota suoraan yhteyttä ja kysy lisää.

Petri Myllyniemi 040 769 3398, petri.myllyniemi@systeeminen.fi 

FT, Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia)


kuva1

 

Palvelut

Perheterapeutin työskentely systeemisessä tiimissä

Vaikka perheterapeutti osallistuu systeemiseen tiimiin sen jäsenenä, eikä niinkään ulkopuolisena konsulttina, niin ostopalveluna hankittava perheterapeutin työskentely varmistaa kolmannen näkökulman säilymisen osana systeemisen tiimin työskentelyä. Organisaation ulkopuolelta tulevana henkilönä perheterapeutin on mahdollista säilyttää työskentelyssä riittävä ulkopuolisuus, joka auttaa myös asiakasta tuomaan oman äänensä mukaan työskentelyyn.

Tiimitilanteessa perheterapeutti toimii sosiaalityöntekijöiden ja muiden työntekijöiden relfektiokumppanina ja tukee samalla tiimiläisiä systeemisten menetelmien ja välineiden käyttämisessä. Asiakkaiden ja työntekijöiden lisäksi kolmantena keskusteluun osallistuvana osapuolena perheterapeutti myös auttaa työntekijöitä tutkimaan omaa suhdettaan perheeseen ja pohtimaan, millä tavoin työntekijät ja perhe voivat työskennellä ja käsitellä vaikeitakin asioita keskenään turvallisesti ja arvostavasti.

Lue lisää kokemuksista perheterapeutin roolista osana systeemistä tiimiä Perheterapia-lehdestä.

 


Pariterapeuttinen työskentely lastensuojelun tukimuotona

Vanhempien parisuhteella on suuri merkitys lapsen tai nuoren hyvinvointiin perheessä. Tavoitteellinen ja kestoltaan rajattu pariterapeuttinen työskentelyjakso vanhempien kanssa on kustannustehokas lastensuojelun tukitoimi.

Työskentelyn kesto ja sisältö sovitaan tapauskohtaisesti esimerkiksi 10 käyntikertaan.

Lue lisää pariterapian vaikuttavuudesta täältä.

 


 


Perheterapeuttinen työskentely

Perheterapeuttisessa työskentelyssä työskennellään yhdessä perheen kanssa perheen sisäisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation parantamiseksi. Työstämisen aiheita voivat olla esimerkiksi arjen hallinta, vanhempien ja lasten roolien selkeyttäminen ja vanhemmuuden taitojen tarkastelu. Tavoitteena työskentelyssä on perheen voimaantuminen ja aikuisten oman toimijuuden palautuminen. Työtä tehdään Do What is Necessary -periaatteella.

Työskentelyn kesto ja sisältö sovitaan tapauskohtaisesti esimerkiksi 10 käyntikertaan.

kuva2


Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö -palvelu kohdistuu lapselle tai nuorelle, joka tarvitsee erityistä aikuistukea joko elämäntilanteesta tai psykiatrisesta diagnoosista johtuen. Ammatillinen tukihenkilö -palvelussa nuori saa rinnalleen perheen ulkopuolisen ammatillisen ja luotettavan aikuisen, jonka kanssa on turvallista yhdessä tekemisen ja keskustelujen kautta opetella vuorovaikutustaitoja, saavuttaa uudenlaista ymmärrystä itsestään ja etsiä toimivia toimintatapoja elämäänsä. Työskentely on suhdeperustaista ja nojaa systeemiseen ajatteluun.


 

Yhteystiedot

Systeeminen Oy

(Y-tunnus: 2631085-9)

Pyynikintie 15 A 1

33230 Tampere

040-769 33 98

petri.myllyniemi@systeeminen.fi

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Tietojen kerääminen tapahtuu Google Analytics -ohjelman avulla ja sen käyttöehtojen mukaisesti. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on -vaihtoehdon.”